Кафедра іноземних мов

Проблема кафедри "Формування творчої особистості гімназиста та роль тестування у підвищенні мотивації до вивчення іноземних мов"Керівник кафедри Ващук Ольга Іванівна

 • Вчителі кафедри

    Бондар Любов Деонізіївна, вчитель англійської мови, категорія «вища», педагогічне звання «старший учитель» Ващук Ольга Іванівна, вчитель англійської мови, категорія «вища», педагогічне звання «старший учитель» Скубаковська Наталія Ігорівна, вчитель англійської мови, категорія «вища» Богуш Олеся Олегівна, вчитель англійської та німецької мов, категорія «І» Холонівська Ірина Леонтіївна, вчитель англійської мови, категорія «вища», педагогічне звання «старший учитель» Шаршакова Маріанна Олександрівна, вчитель англійської мови, категорія «вища», педагогічне звання «старший учитель» Лотоцька Марія Олександрівна, вчитель німецької мови, категорія «вища» Захарко Надія Юхимівна, вчитель німецької мови, категорія «вища» 
 • Завдання кафедри

  У 2015-2016 навчальному році кафедра вчителів іноземних мов продовжувала працювати над проблемою «Реалізація компетентісного підходу до навчання та впровадження інноваційних методів та прийомів, спрямованих на залучення гімназистів до активної творчої навчально-пізнавальної діяльності». Засідання методичного об’єднання проводились згідно плану
 • Проведені заходи

  Були розглянуті такі  теоретичні питання: «Вебінари як засіб вирішення освітянських проблем», «Запровадження кейс-методу мови на заняттях з англійської мови», «Формування комунікативної компетентності учнів засобами позакласної роботи», основна увага яких акцентувалась на впровадженні інноваційних методів роботи з обдарованими дітьми та формуванні творчого потенціалу, які суттєво вплинули на підвищення фахової майстерності учителів кафедри.Активізувало роботу усіх вчителів кафедри по формуванню творчої особистості гімназистів обговорення таких питань: «Нестандартні уроки як засіб формування креативного мислення», «Самореалізація особистості учня у різних видах творчої діяльності», «Формування культурознавчої та країнознавчої компетенцій на уроках англійської мови», «Формування критичного мислення через розвиток аудитивних навичок», «Мотивація як засіб оптимізації вивчення англійської мови».Розвинуло творчий потенціал вчителів кафедри включення в роботу кафедри розгляд питань практичного спрямування: «Використання відео-фільмів на уроках іноземних мов “How to make lessons more interactive?” Використання інтернет-ресурсів», «Інтегроване навчання на уроках німецької мови», «Вправи з розвитку навичок усного мовлення з методичної бібліотечки вчителя англійської мови «Цікаві хвилинки на уроках» та інші.Було проведено круглий стіл учителів кафедри на тему: «Принцип доступності та послідовності у викладанні іноземних мов», про адаптацію перших класів гімназії.Кафедрою обговорювались зразки роздаткового матеріалу по використанню автентичних текстів для розвитку мовних та мовленнєвих навичок учнів, про впровадження  передового педагогічного досвіду на уроках англійської мови. Також була сформована творча група щодо реалізації роботи з упорядкування тематичних матеріалів краєзнавчого характеру на англійській мові за темою «Історія закладу» для використання на уроках з метою забезпечення соціокультурного компоненту.Підвищенню рівня самоосвіти та обміну передовим педагогічним досвідом вчителів сприяли створення та активізація учительських блогів (Ващук О.І., Бондар Л. Д., Холонівська І.Л., Скубаковська Н.І.) та обговорення на засіданнях м/о актуальних статей  фахового журналів «Англійська (німецька) мова та література » та новинок методичної літератури.У 2015-2016 н.р. учитель кафедри Ващук О.І. брала участь у Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року», у номінації «Англійська мова», де посіла IIІ призове місце. Вчитель Ващук О.І. також поширила свій досвід роботи у фаховому журналі « Англійська мова» з досвіду роботи в англомовних таборах та конспект уроку з підвищення мотивації навчання.Учителями ‎Бондар Л. Д. представлені матеріали з досвіду роботи над темою «Самореалізація особистості учня у різних видах творчої діяльності» в інформаційно-методичному віснику «У творчому пошуку» при ІМЦО та  відправлено для друку у фахових журналах матеріали з досвіду роботи. Також вчителями було систематизовано матеріали творчого доробку та представлено на виставці педагогічної майстерності. Ефективність роботи кафедри вчителів іноземних мов підтверджують результати участі гімназистів у олімпіадах з англійської мови (IV заг. місце), німецької мови (ІІ місце). Хороші результати показали учні на олімпіаді з англійської мови в 2015-2016 н.р, призером якої став Волков Антон (ІІ м.), учитель – Ващук О. І., а на олімпіаді з німецької мови призером  став Кобзар Н. (ІІ місце), учитель – Лотоцька М. О. Достойно виступили на науково- практичній конференції з англійської мови, де учениця 7-Б класу Маковська А. виборола II місце (учитель Холонівська І.Л. Також 23 учнів були залучені до виконання завдань конкурсів з англійської мови «Пазл», в якому здобули 3 перемоги та отримали сертифікати і призи. 
 • Досягнення учнів

  До того ж, 25 учнів достойно з використанням мультимедійних засобів захищали пошуково-дослідницькі роботи на гімназійному рівні. Найактивнішими виявились гімназисти 3-х класів. Проте, кількість учасників старшої школи, бажаючих долучатись до цієї пошукової позакласної діяльності різко зменшилась.Заслуговує уваги робота кафедри в організації позакласної роботи з іноземних мов. В листопаді 2015 року дуже активно та пізнавально проводився Тиждень іноземних мов, під час якого були представлені  проектні роботи, конкурси пісень, розваг, на кращий переклад віршів, вікторини «Чи знаєте ви Канаду?», «Що? Де? Коли?», антивоєнний флеш-моб «People, Stop Fighting», день музики, інсценізація казки «Бременські музиканти». На лінійці були оголошені переможці конкурсів та здійснювалось вручення призів. Вчителями кафедри були розроблені заходи до святкування 2016 року як року англійської мови. Проводились відкриті уроки, рольові ігри «В кафе» на розвиток ситуативного мовлення, презентувались проектні роботи, демонструвались фільми та мультфільми англійською мовою у літньому таборі, використовувались у репертуарі вокальних гуртків пісень з англомовним текстом. 
 • Навчально-методичне забезпечення

  Завдяки хорошому забезпеченню кабінетів іноземних мов технічними засобами навчання всі уроки англійської та німецької мов проходять з використанням CD та DVD дисків. В цьому навчальному році гімназійна бібліотека поповнена 6-ма сучасними словниками.Дотримуючись нових вказівок Міністерства освіти щодо переваги комунікативної методики вивчення іноземних мов ми активно співпрацюємо з представниками Британських видавництв, які уможливлюють навчання учнів за автентичними підручниками, які урізноманітнюють уроки іноземної мови та сприяють посиленню мотивації її вивчення. В подальшому проводимо апробацію електронних автентичних підручників з метою створення віртуального середовища класу.Аналіз роботи членів кафедри дає підстави зробити висновок, що поставлені завдання були  виконані успішно. В наступному навчальному році кафедра іноземних мов ставить перед собою такі завдання:- посилити роботу кафедри з обдарованими дітьми;- вдосконалити організацію пошукової діяльності гімназистів старших класів;- покращити роботу з учнями, які мають низький рівень досягнень;- активізувати роботу вчителів кафедри над поширенням власного педагогічного досвіду  в педагогічній пресі та через створення блогів;- потребує технічного забезпечення та поновлення автентичною літературою  кабінет німецької мови;- потребує мультимедійного оснащення кабінет іноземних мов.
 • Плани для реалізації

  У 2016-2017 навчальному році учителі кафедри будуть продовжувати працювати над проблемою «Реалізація компетентісного підходу до навчання та впровадження інноваційних методів та прийомів, спрямованих на залучення гімназистів до активної творчої навчально-пізнавальної діяльності». У план роботи будуть внесені питання щодо розвитку творчого потенціалу та критичного мислення гімназиста через впровадження в практичну діяльність вчителів нестандартних уроків, виховних заходів, залучення їх у підготовку та проведення творчих вечорів, конкурсів, змагань. Планується провести заходи, спрямовані на національно-патріотичне виховання гімназистів.