Законодавство для батьків

 • КОНСТИТУЦІЯ  УКРАЇНИ

  Ст. 51. Шлюб грунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі та сім'ї. Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою.

  Ст. 52. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним. Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом. Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу. Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей. Батьківські права та обов’язки носять конституційний  характер. Їхнє право на виховання дітей є передумовою здійснення обов’язків щодо виховання. Відмовитись від своїх прав та обов’язків батьки  не можуть. Вони можуть їх втратити після суду.

 • ЗАКОН УКРАЇНИ ЩОДО ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ

 • ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ОСВІТУ

  Ст. 19. Учасники навчально-виховного процесу Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах є:

  • учні (вихованці);
  • керівники;
  • педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі;
  • інші спеціалісти;
  • батьки або особи, які їх замінюють.

  Ст.29. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють

  1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

  • вибирати навчальні заклади та форми навчання для неповнолітніх дітей;
  • приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності загальноосвітнього навчального закладу;
  • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів;
  • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання дітей;
  • захищати законні інтереси дітей.

  2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

  • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
  • постійно дбати про фізичне здоров'я,  психічний  стан  дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
  • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя,  шанобливе ставлення до сім'ї, старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
  • виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до України.

  3. У разі, якщо батьки або особи, які їх замінюють, всупереч висновку відповідної психолого-медико-педагогічної консультації відмовляються направляти дитину до відповідної спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату), навчання дитини проводиться за індивідуальною формою.

  Ст. 59 Відповідальність батьків за розвиток дитини.

  1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.

  2. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.

  3. Батьки  зобов’язані:

  • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей;
  • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя;
  • сприяти здобуттю дітьми освіти у закладах освіти або забезпечувати повноцінну домашню  освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу;
  • виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.

 • КОДЕКС ПРО ШЛЮБ ТА СІМ’Ю

  Ст. 65 частина  2 Один із батьків, який проживає окремо від дитини, зобов’язаний брати участь у її вихованні і має право на стосунки з нею. Той із батьків, при якому проживає дитина, не має права перешкоджувати іншому із батьків зустрічатися з дітьми і брати участь у їх вихованні.

  Ст. 70 Підстава для позбавлення батьківських прав:

  • батьки ухиляються від виконання своїх обов’язків щодо навчання і виховання дітей;
  • батьки зловживають батьківськими правами, жорстоко поводяться з дітьми;
  • батьки шкідливо впливають на дітей своєю аморальною, антигромадською поведінкою;
  • батьки є хронічними алкоголіками та наркоманами.

  Ст. 76 Для захисту інтересів дитини суд може прийняти рішення про відібрання дитини без позбавлення батьківських прав і передачу дитини на опікування органу опіки і піклування. Воно може мати  місце тоді, коли подальше перебування дитини у осіб, у яких вона знаходиться, загрожує її здоров’ю, вихованню і небезпечне для неї (дитина залишається без їжі, одягу, необхідного постійного догляду).

 • ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ ДИТИНСТВА»

  Стаття 8. Право на достатній життєвий рівень Кожна дитина має право на  рівень  життя,  достатній  для  її фізичного,  інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку. Батьки або особи,  які їх замінюють,  несуть відповідальність за створення  умов,  необхідних  для  всебічного розвитку дитини, відповідно до законів України.

 • АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

  Адміністративна відповідальність батьків встановлена, виходячи із вимог КУпАП за ухилення від виконання покладених законом обов’язків:

  Ст. 184 частина 1 Систематичне ухилення від виконання обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей (при наявності підтверджуючих документів)

  Ст.  184  частина 2 Передбачена відповідальність за ті ж дії, які вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення до першої частини цієї статті (при наявності підтверджуючих документів)

  Ст. 184 частина 3 За вчинення неповнолітнім у віці від 14 до 16 років правопорушення, яке передбачає відповідальність згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення.

  Ст. 184 частина 4 До неповнолітніх, які не досягли 14 – 16 років і відповідно до статті 10 Кримінального кодексу не є суб’єктами злочину і не можуть нести кримінальної відповідальності, застосовуються примусові заходи виховного характеру, які передбачені Ст.11 Кримінального кодексу, а батьки несуть адміністративну відповідальність. Батьки можуть нести адміністративну відповідальність і за статтею 180 Кодексу – за доведення неповнолітнього до стану сп’яніння (шляхом особистого прикладу або психічного чи фізичного спонукання до вживання спиртних напоїв). Якщо неповнолітній систематично втягувався в пияцтво дорослим, то останній підлягає кримінальній відповідальності за статтею 208 Кримінального кодексу.

0
0
0
s2smodern

Net-ШКОЛА

 
Електронний журнал успішності та відвідування гімназистів

ФОТОГАЛЕРЕЯ

 
Найяскравіші моменти гімназійного життя

YouTube - КАНАЛ

 
Відеоматеріал для гімназистів, вчителів та батьків

Наші контакти

вул. С.Бандери, 17-а
м. Червоноград
Львівська область
Україна, 80106
 
0 (3249) 3-12-70 приймальня
0 (3249) 3-82-57 директор