Червоноградська гімназія - "Флагман освіти і науки України"
 
 КРЕДО ЗАКЛАДУ:
«Перемога — це не станція, а дорога»
А.Доленго

Педагогічний колектив гімназії — це досвідчені, високопрофесійні, творчі вчителі, які впроваджують інноваційні методи навчання і забезпечують високий рівень навчальних досягнень гімназистів. У гімназії діє 19 класів, у яких навчається 498 учнів. Навчально-виховний процес забезпечують 50 педагогів, в тому числі практичний психолог, педагог-організатор, завідувач бібліотеки. Серед педагогів 80 % спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії, з них 17 учителів мають педагогічне звання “старший учитель”, 13 - “вчитель-методист”.
 
Проблема, над якою працює гімназія:

Створення інноваційного середовища для самореалізації гімназистів
(ІІ етап реалізації проблеми: організація інноваційного навчання та виховання гімназистів)

Основні напрямки діяльності у 2019-2020 н.р.:

- реалізація мети української системи освіти – створення умов для саморозвитку та самореалізації особистості здобувача освіти як громадянина України;

- забезпечення засвоєння учнями змісту загальної середньої освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту, дотримання наступності освітніх програм усіх рівнів;

- впровадження у зміст освіти  європейський та світові освітні практики, здійснення пошуку ефективних механізмів проходження навчання;

- продовження роботи над реалізацією ІІ етапу методичної проблеми «Створення інноваційного освітнього середовища для самореалізації гімназистів»;

- викладання навчальних дисциплін відповідно до методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019-2020 н.р. (лист МОН від 01.07.2019 № 1/11-5966);

- формування ключових компетентностей здобувачів освіти через впровадження компетентнісного підходу до навчання, впровадження наскрізних змістових ліній як засобу інтеграції навчального змісту програм;

- здійснення системного моніторингу якості освітніх послуг та контроль за рівнем якісного показника навчання гімназистів;

- формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти, що має створити умови для постійного і послідовного удосконалення якості освітніх та управлінських процесів;

- продовження роботи над реалізацією Виховної програми 2017-2022 н.р. для забезпечення цілісного розвитку дитини;

- забезпечення соціально-педагогічних відносин, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я учнів та є основою безпечного освітнього середовища;

- робота за визначеними основними напрямками роботи з обдарованими дітьми, впровадження інноваційних методів роботи з різними категоріями обдарованих дітей;

- запровадження освітніх інновацій, оновлення змісту та форм організації освітнього процесу;

- створення основи для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;

- розвиток співробітництва із громадськими та міжнародними організаціями та фондами.

0
0
0
s2smodern

Net-ШКОЛА

 
Електронний журнал успішності та відвідування гімназистів

ФОТОГАЛЕРЕЯ

 
Найяскравіші моменти гімназійного життя

YouTube - КАНАЛ

 
Відеоматеріал для гімназистів, вчителів та батьків

Наші контакти

вул. С.Бандери, 17-а
м. Червоноград
Львівська область
Україна, 80106
 
0 (3249) 3-12-70 приймальня
0 (3249) 3-82-57 директор