Надрукувати

Кафедра природничо-математичного циклу

Керівник кафедри - Сторощук Любов Григорівна
Проблема кафедри: "Використання інноваційних методів роботи на уроках природничо-математичного циклу з метою розвитку творчого потенціалу гімназистів"

Сторощук Любов Григорівна, вчитель хімії та основ здоров’я, категорія «вища», педагогічне звання «старший вчитель»;

Півчук Тетяна Петрівна, вчитель географії, економіки, природознавства, категорія «вища», педагогічне звання «учитель-методист»;

Киричук Надія Іванівна, вчитель географії та природознавства, категорія «вища», педагогічне звання «учитель-методист»;

Таран Галина Йосипівна, вчитель біології, екології та основ здоров’я, категорія «вища»;

Дяків Оксана Ярославівна, вчитель фізики та астрономії, категорія «І»;

Бродюк Надія Олександрівна, вчитель біології, основ здоров’я, категорія «сп.»

Методичне об’єднання кафедри природничих наук за 2017-2018 н.р. працювало згідно плану методоб’єднання. Вся робота м/о була спрямована на підвищення фахової майстерності педагогів та покращення результативності навчально-виховного процесу.

За 2017-2018 н.р. було проведено п’ять засіданнь м/о, основна тематика яких була спрямована на реалізацію інноваційного  освітнього середовища як фактора формування творчої, конкурентноспроможної особистості та життєвих компетентностей гімназистів.
 
Робота здійснювалась за напрямками:
 • робота з обдарованими дітьми (урочна і позаурочна робота по підготовці гімназистів до шкільних, міських і обласних олімпіад та науково-практичних конференцій);
 • залучення гімназистів до творчого особистнісно-зорієнтованого навчання;   
 • участь гімназистів у підготовці і проведенні предметних тижнів, свят гімназії;
 • підготовці і проведенні відкритих уроків;
 • залучення гімназистів у підготовці та участі у різноманітних конкурсах, вікторинах; створення і презентацій проектів та альманахів;
 • здійснення моніторингів економічної та екологічної компетентності гімназистів;
 • застосування мультимедійних засобів навчання у вивченні предметів природничого циклу, особливо з предметів географія, економіка, хімія, фізика.  
Вчителями були підготовлені доповіді і виступи з тем:

- адаптація учнів 1(5)-х класів до основної школи;

​- застосування інноваційних технологій у вивченні предметів природничого циклу;

- використання мультимедійних засобів навчання на уроках природничого циклу;

- хвороби сучасної цивілізації.

Вчителі м/о брали участь у семінарах М/О міста, області, виступали з доповідями; працювали у творчих групах.

 1. Забезпечення якісного засвоєння учнями програм із навчальних дисциплін та вироблення умінь і навичок, передбачених «Державними стандартами базової і повної загальної середньої освіти».
 2. Продовжувати впроваджувати   технології інтерактивного навчання.
 3. Поглиблювати знання та вміння  учнів шляхом: - написання пошуково-дослідницьких робіт; - відвідування занять гуртків,факультативів.
 4. Впроваджувати комп’ютерні технології на уроках з метою ефективного використання  часу.
 5. Проводити позакласну роботу з предметів.
 6. Розвивати творчі задатки обдарованих учнів, залучаючи їх до участі в олімпіадах, конкурсах, проектах.
 7. Проводити предметні тижні.
 8. Створювати умови для розкриття духовного та творчого потенціалу учнів.
 9. Вчителям кафедри підвищувати науково-методичну підготовку, удосконалювати педагогічну майстерність через участь у семінарах, засіданнях методичних об’єднань, різних творчих груп.
 10. Систематично знайомитись і впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації, упорядкувати портфоліо вчителів в електронному варіанті, створити банк забезпечення інформаційними електронними засобами навчання.

0
0
0
s2smodern